Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

ITWORKS-CZ
S.R.O.

it.Works CZ,

s.r.o.

AUTODOPRAVA MAN ST?HOVÁNÍ ZAHRAD ÚCETNICTVÍ
AUTODOPRAVA ST?HOVÁNÍ ÚDRŽBA ZAHRAD Ú?ETNICTVÍ
 
Spole?nost it.Works CZ, s.r.o. byla založena v roce 2004 jako malá rodinná firma. Jednotlivé ?innosti, které jsou p?edm?tem podnikatelských aktivit, provozovali spole?níci jako fyzické osoby od po?átku 90.let.

Firma provozuje zejména tyto ?innosti:
  • - vnitrostátní a mezinárodní nákladní doprava silni?ní do 3,5t
  • - vnitrostátní a mezinárodní nákladní doprava silni?ní nad 3,5t
  • - údržba motorových vozidel a jejich p?íslušenství
  • - správa a údržba nemovitostí
  • - ?innost ú?etních poradc?, vedení ú?etnictví, vedení da?ové evidence
  • - pronájem a p?j?ování v?cí movitých

 

Sídlo firmy: Praha 10, D?tská 2557/148, PS? 100 00
Provozovna: Týnec nad Sázavou, Zbo?ený Kostelec 113, PS? 257 41

I?: 27180115
DI?: CZ27180115

Poskytujeme služby kvalitn?, rychle a diskrétn?. Naším hlavním zájmem je
po všech stránkách vyhov?t požadavk?m a pot?ebám našich klient? od soukromých osob až po velké spole?nosti. Naší p?edností je ?asová flexibilita, a proto jsme Vám kdykoliv k dispozici.

Volejte kdykoliv:
Michal R?ži?ka (autodoprava do 1200 kg, st?hování, údržba zahrad):
+420 731 471 910

Jaroslav Dudek (autodoprava nad 8t):
+420 606 768 433

Ing. Jitka Dudková (ú?etnictví):
+420 602 440 968

Samoz?ejmostí je pojišt?ní odpov?dnosti za škodu podnikatele a dopravce do výše 1.000.000 K?.
 
Údržba zahrad
Středa, 04 Červen 2014
Provádíme pravidelné sekání a údržbu trávník?. Zajistíme i jednorázové vysekání a vy?išt?ní zanedbaných pozemk?. Více ...
Úpravy zakladatelských listin
Středa, 04 Červen 2014
P?ipomínáme ?len?m statutárních orgán? právnických osob povinnost úpravy zakladatelských listin podle nových právních p?edpis?. Termín pro... CelĂ˝ ÄŤlánek...
St?hování
ĂšterĂ˝, 18 Ăšnor 2014
Pronájem vozu Citroen Jumper Nov? pronájem úžitkového vozu Citroen Jumper L1H1 3. místný s vle?ným za?ízením a st?ešním nosi?em rok výroby 2003 Cena... CelĂ˝ ÄŤlánek...

it.Works CZ, s.r.o. (pobo?ka Zbo?ený Kostelec) - idatabaze.czDoprava - idatabaze.cz

Rychlý Kontakt

Email:
Jméno:
Text: