Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

ITWORKS-CZ
S.R.O.

?ETNICTV

O NS CENK REFERENCE KONTAKT

 

Poskytujeme kompletn i ?ste?n outsourcing ?etnictv , da?ov evidence a mezd zejmna pro:

 • fyzick osoby, zahrani?n fyzick osoby
 • obchodn korporace a ostatn subjekty zaloen za ?elem podnikn
 • bytov drustva i soukrom vlastnky nemovitosti
 • spole?enstv vlastnk? jednotek
 • spolky, nadace
 • obce, sttn p?sp?vkov organizace

?etnictv a da?ov evidence obsahuje tyto zkladn sluby:

 • kontrola p?edanch ?etnch doklad? a nsledn chronologick se?azen
 • zpracovn p?edanch ?etnch doklad? a veden vech zkonem stanovench knih a evidenc
 • ?tovn vcizch m?nch
 • vyhotoven p?ehled? dle pot?eb klienta
 • vyhotoven vech zkonem danch podn a p?ehled? v?etn? elektronickho odesln na finan?n ?ad
 • ( p?iznn kDPH, souhrnn hlen, evidence pro da?ov ?ely, p?iznn kdani silni?n, p?iznn kdani zp?jm? fyzickch i prvnickch osob )

 • p?prava podklad? ke kontrole, zastupovn klienta p?i da?ov kontrole
 • veden st?ediskovho ?etnictv, nkladov analzy
 • sledovn pohledvek a zvazk?
 • sestavovn m?s?nch, ?tvrtletnch a ro?nch ?etnch uzv?rek a dalch finan?nch p?ehled?
 • upozorn?n na vznamn zm?ny da?ovch zkon?
 • poradenstv v oblasti dan a p?i ?een specifickch ?etnch operac
 • p?prava podklad? kauditu

Mzdov a personln agenda obsahuje tyto zkladn sluby

 • kompletn zpracovn m?s?n mzdy v?etn? tiskovch vstup?
 • p?prava p?kazu khrad? ( mzdy, da? zp?jm?, zdravotn pojit?n, sociln pojit?n, zkonn razov pojit?n )
 • ro?n z?tovn dan? zp?jm? ze zvisl ?innosti
 • vyhotoven a elektronick p?edn ELDP
 • vyhotoven mzdovch list?
 • ro?n vy?tovn dan? zp?jm? fyzickch osob ze zvisl ?innosti a dan? vybran srkou
 • podklady pro p?ihlen a odhlen zam?stnanc?
 • personln evidence
 • odesln dokument? na ?ady elektronicky
 • b?n komunikace seSSZ a zdravotnmi poji?ovnami
 • zastupovn p?i kontrolch

Dle jsme p?ipraveni poskytnout zvltn sluby:

 • registra?n a poradensk servis pro za?najc firmy
 • kontrola sprvnosti ?etnictv minulch let p?i koupi ji fungujc spole?nosti
 • rekonstrukci ?etnictv
 • archivaci ?etnch doklad? p?padn? zajit?n skartace v souladu s prvnmi p?edpisy
 • zprost?edkovn nkupu ready-made spole?nost
 
drba zahrad
Středa, 04 Červen 2014
Provdme pravideln sekn a drbu trvnk?. Zajistme i jednorzov vysekn a vy?it?n zanedbanch pozemk?. Vce ...
pravy zakladatelskch listin
Středa, 04 Červen 2014
P?ipomnme ?len?m statutrnch orgn? prvnickch osob povinnost pravy zakladatelskch listin podle novch prvnch p?edpis?. Termn pro... Celý článek...
St?hovn
Úterý, 18 Únor 2014
Pronjem vozu Citroen Jumper Nov? pronjem itkovho vozu Citroen Jumper L1H1 3. mstn s vle?nm za?zenm a st?enm nosi?em rok vroby 2003 Cena... Celý článek...

it.Works CZ, s.r.o. (pobo?ka Zbo?en Kostelec) - idatabaze.czDoprava - idatabaze.cz

Rychl Kontakt

Email:
Jmno:
Text: